Concept: Successful business trend. Happy talented businesswoman pointing arm upwards in front of ascending business graph, isolated on grey background.

Birinchi qoida – ma’suliyatni o‘zingga ol

Ikkinchi qoida – qo‘rquvni bo‘ysundir

Uchinchi qoida – oldinga maqsad qo‘y

To‘rtinchi qoida – reja tuz

Beshinchi qoida – harakat qil

Oltinchi qoida – nazorat qil

Yettinchi qoida – muvaffaqiyatga ishon

Sakkizinchi qoida – duo qil

To‘qqizinchi qoida – munosabatlarni o‘rnat

O‘ninchi qoida – amalga oshir

ULASHISH