Sharqda bir donishmand bo‘lib, u o‘z o‘quvchilarga shunday o‘rgatar ekan:
— Odamlar turli usullar bilan bir-birini haqorat qilishadi. Ular seni, qul, iqtidorsiz deb aytishlari mumkin.

Agar siz bilan shunday holat sodir bo‘lsa, oddiy haqiqatni esga oling: faqat ahmoq boshqalarni ahmoq deyishi, faqat qul boshqa qulni izlashi, faqat iqtidorsiz o‘zi tushunmaganini birovlarning aqlsizligi bilan oqlashga urinadi.

ULASHISH