Insonning kulishiga qarab ham uning fe’l atvorini bilib olish mumkin ekan. Biz buni o’zimizda sinab ko’rdik. Endi sizning navbatingiz.

Kulayotgan odamning jimjilog’i labiga tegib tursa, bu inson hayotda hammaning diqqat markazida turishni yoqtiradi.

Kulayotganda og’zini qo’li bilan yopib turadiganlar esa, o’z kuchlariga ishonmaydigan, chetda turishni ma’qul ko’radigan insonlardir.

Boshni orqaga tashlab kuladiganlar ishonuvchan, aqllariga emas, ko’pincha qalblariga quloq solib ish tutuvchi insonlardir.

Kulayotganda boshlarini qo’llari bilan ushlab oladiganlar hayolparast odamlar sirasiga kiradilar. Ular orzu qiladigan narsalar ko’pincha orzuligicha qolib ketaveradi. Chunki ular hayotda uchramaydigan, faqat hayollaridagina mavjud bo’ladigan narsalarni orzu qiladilar.

Burnini jiyiib kuladiganlar u yoki bu narsaga munosabatlarini tez-tez o’zgartirib turadigan, shu bilan birga ehtiroslarga beriluvchan va injiq kishilardir. Ular ko’pincha atrofdagi insonlar bilan kayfiyatlariga qarab muomala qiladilar.

Og’zini ochib, qah-qah otib qattiq kuladiganlar o’ziga ishonadiganlar toifasiga kiradilar

Kulayotganda boshini pastga qaratib sekingina kulib qo’yadiganlar ochiqko’ngil, har qanday sharoitga tez ko’nikuvchan insonlardir.

Har safar turlicha kuladigan insonlar avvalambor o’zlarining fikrini ustun qo’yib ish ko’radilar.

ULASHISH