Bir kuni it suyak topib olibdi. U o’ylapdi: “Mmm… qanday mazali suyakcha!”. Suyakni og’ziga olib tishlashni boshlaganida, suyak itning og’zida bir necha pichoq kabi o’tkir bo’laklarga bo’linib ketibdi. Bu quruq suyakning o’z edi!. O’tkir bo’laklar tufayli itning o’gzida qon to’lishni boshlabdi.
It og’zida o’zining qonini mazasini sezib, bu qon suyakniki bo’lsa kerak deb o’ylabdi: “O, bu rostdan ham mazali suyakcha ekan. Lekin u menga og’riq beryapti!”. It suyakni qattiqroq tishlashni boshlapti va yanada ko’proq o’zining qonini mazasini sezib, yanada azoblanibdi. Lekin u baribir, faqatgina unga mazali suyak nasb etgani haqida o’ylabdi.

© Jo Vitale

Hayotda ham – biz o’zimizga ko’pgina azoblarni berib, biz bu odatiy hol deb o’ylashni davom etamiz.

ULASHISH